Orkdal Installasjon AS
Orkdalsveien 56
7300 Orkanger
Man-Fre: 07:30 til 15.30
72 48 20 66
Send oss en forespørsel

Serviceavtale og internkontroll

Forsikringsselskapene krever kontroll hvert 5. år og det gir ca 20 % avslag i premien (sjekk avtalebetingelser med ditt selskap). En slik kontroll er en grundig gjennomgang av hele anlegget der vi sjekker sikringer/jordfeilbrytere, kartlegger om anlegget er overbelastet og ser etter skader på ledninger og elektrisk utstyr. Ved en slik kontroll vi du også få tips og råd om oppgradering av anlegget for å øke sikkerheten ytterligere f. eks om TV og data-utstyr er sikret med overspenningsvern. Vi tester også røykvarslere og gir informasjon sikker bruk av elektrisk utstyr.
Orkdal Installasjon AS har Nemko-sertifisert personell for kontroll av elanlegg i boliger (NEK 405-2-2).

Internkontroll virksomheter 

For å sikre et godt arbeidsmiljø og å holde de tekniske installasjoner i orden skal alle virksomheter arbeide systematisk med HMS (Helse,- miljø- og sikkerhet)

Virksomhetens internkontroll skal også sørge for at elektriske installasjoner og elektrisk utstyr er i orden slik at det ikke oppstår fare for mennesker eller eiendom. For å nå dette målet må virksomheten regelmessig kontrollere sitt elektriske anlegg og det er her vi som elektroinstallatør kommer inn i bildet. Det bør brukes elektrofagfolk til å gjennomføre denne kontrollen. Vi kan etablere et enkelt system som inneholder sjekklister og en handlingsplan som beskriver hvilke feil/mangler som må utbedres.

Orkdal Installasjon AS bruker et kontrollsystem som er utviklet av Elproffen AS og som benyttes av de fleste av medlemmene i Elproffen.
Henvisning til Lovverk: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 9 og Internkontrollforskriften § 5, pkt.